Om een verrichting (eerste trimester SEO structureel echoscopisch onderzoek (structureel echoscopisch onderzoek), tweede trimester SEO, NIPT niet-invasieve prenatale test (niet-invasieve prenatale test)- bloedafname of NIPT-analyse) uitbetaald te krijgen moet zijn voldaan aan de voorwaarden voor uitbetaling.

 • Alle verrichtingen die tot en met de laatste dag van de maand zijn uitgevoerd én waarvoor geldt dat de declaraties uiterlijk op de 7e dag van de opvolgende maand voldoen aan de voorwaarden voor uitbetaling worden op de 15e van de opvolgende maand voldaan. Als de 15e van de maand in een weekend valt, dan vindt de uitbetaling op de vrijdag voorafgaand aan dat weekend plaats.
 • De uitslag van een eerste trimester SEO structureel echoscopisch onderzoek (structureel echoscopisch onderzoek) dient uiterlijk bij Peridos (het landelijk informatiesysteem voor de prenatale tijdens de zwangerschap (tijdens de zwangerschap) screening onderzoek (onderzoek): zie www.peridos.nl) te zijn ingediend op de à terme datum + 1 dag.
 • Voor de NIPT niet-invasieve prenatale test (niet-invasieve prenatale test)-bloedafnamegegevens en de uitslag NIPT geldt dat deze op de à terme datum + 1 maand bij Peridos ingediend moeten zijn.
 • De uitslag van een tweede trimester SEO dient uiterlijk bij Peridos te zijn ingediend op de à terme datum + 1 maand.
 • Na bovengenoemde (verval)datums bestaat er geen recht meer op vergoeding.
 • Indien de uitslag eerste trimester SEO, tweede trimester SEO, NIPT- bloedafname of NIPT-uitslag tijdig werd ingediend maar de declaratie vanwege het niet voldoen aan een of meer voorwaarden voor uitbetaling de status “niet betaalbaar” heeft, vervalt na zes maanden vanaf de datum van indiening van de uitslag eveneens het recht op vergoeding.

Zie voor deze voorwaarden;

De NIPT niet-invasieve prenatale test (niet-invasieve prenatale test)-bloedafname wordt vergoed als aan alle voorwaarden voor uitbetaling is voldaan. Het gaat om de volgende voorwaarden:

 • De bloedafnameorganisatie heeft een actief contract NIPT met het Regionaal Centrum op het moment van de verrichting.
 • De betaalgegevens van de bloedafnameorganisatie staan in Peridos.
 • De AGB-code van de bloedafnameorganisatie staat in Peridos.
 • De verzendmethode van de bloedafnameorganisatie staat in Peridos.
 • Er is bij de aanvraag niet eerder een NIPT-bloedafname gedeclareerd (de eerste, correct ingediende NIPT-bloedafname wordt uitbetaald).
 • Alle verplichte gegevens over de uitgevoerde NIPT-bloedafname staan in Peridos:
  • De aanvraag: deze is ook noodzakelijk om de NIPT- bloedafname te mogen uitvoeren én om de bloedafnamegegevens in Peridos te kunnen indienen.
  • De NIPT-bloedafnamegegevens, conform de specificatie zoals gepubliceerd op www.peridos.nl .

De NIPT niet-invasieve prenatale test (niet-invasieve prenatale test)-analyse wordt vergoed als aan alle voorwaarden voor uitbetaling is voldaan. Het gaat om de volgende voorwaarden:

 • Het NIPT-laboratorium heeft een actief contract NIPT met de Regionale Centra.
 • De betaalgegevens van het NIPT-laboratorium staan in Peridos.
 • De AGB-code van het NIPT-laboratorium staat in Peridos.
 • Op basis van de uitslagcode is duidelijk dat daadwerkelijk een analyse is verricht (alleen uitbetaling bij betaalbare uitslagcodes, zoals vastgelegd in de meeste recente versie van het document met uitslagcodes en -teksten).
 • Er is bij de zwangerschap niet eerder een NIPT-analyse gedeclareerd (alleen de eerste, correct ingediende NIPT-uitslag waaruit blijkt dat een analyse is verricht wordt uitbetaald).
 • Alle verplichte gegevens over de uitgevoerde NIPT-analyse staan in Peridos:
  • De aanvraag: deze is ook noodzakelijk om de NIPT- analyse te kunnen uitvoeren én om de uitslaggegevens in Peridos te kunnen indienen.
  • De uitslag NIPT, conform de specificatie zoals gepubliceerd op www.peridos.nl.

Het eerste trimester SEO structureel echoscopisch onderzoek (structureel echoscopisch onderzoek) wordt vergoed als aan alle voorwaarden voor uitbetaling is voldaan. Het gaat om de volgende voorwaarden:

 • Het echocentrum heeft een contract eerste trimester SEO met het Regionaal Centrum.
 • De echoscopist die het eerste trimester SEO heeft uitgevoerd, heeft een kwaliteitsovereenkomst eerste trimester SEO.
 • De echoscopist die het eerste trimester SEO heeft uitgevoerd, heeft in Peridos de rol van eerste trimester SEO-echoscopist bij het in de uitslag vermelde echocentrum.
 • De betaalgegevens van het echocentrum staan in Peridos.
 • De AGB-code van het echocentrum en de echoscopist staan in Peridos.
 • Er is bij de zwangerschap niet eerder een eerste trimester SEO gedeclareerd (het eerste, correct ingediende eerste trimester SEO wordt uitbetaald).
 • Alle voor uitbetaling verplichte gegevens over het uitgevoerde eerste trimester SEO staan in Peridos:
  • De aanvraag: deze is ook noodzakelijk om het eerste trimester SEO te mogen uitvoeren én om de uitslag in Peridos te kunnen indienen.
  • De uitslag (uitvoering en bevindingen): zie Dataset uitslag eerste trimester SEO op www.peridos.nl/seo. Alles wat is aangemerkt als ‘verplicht’ of ‘voorwaarde voor uitbetaling’ moet correct gevuld zijn.
 • Het eerste trimester SEO is uitgevoerd op of na 12+1 tot en met uiterlijk 14+5 weken zwangerschap.

Het tweede trimester SEO structureel echoscopisch onderzoek (structureel echoscopisch onderzoek) wordt vergoed als aan alle voorwaarden voor uitbetaling is voldaan. Het gaat om de volgende voorwaarden:

 • Het echocentrum heeft een contract tweede trimester SEO met het Regionaal Centrum.
 • De echoscopist die het tweede trimester SEO heeft uitgevoerd, heeft een kwaliteitsovereenkomst tweede trimester SEO met het Regionaal Centrum.
 • De echoscopist die het tweede trimester SEO heeft uitgevoerd, heeft in Peridos de rol van tweede trimester SEO-echoscopist bij het echocentrum.
 • De betaalgegevens van het echocentrum staan in Peridos.
 • De AGB-code van het echocentrum en de echoscopist staan in Peridos.
 • Er is bij de zwangerschap niet eerder een tweede trimester SEO gedeclareerd (het eerste, correct ingediende tweede trimester SEO (het zogenoemde primaire onderzoek) wordt uitbetaald).
 • Het tweede trimester SEO kan worden uitgevoerd tussen 18+0 en 21+0 weken zwangerschap, en bij voorkeur tussen week 19+0 en 20+0 van de zwangerschap. Om technische en administratieve redenen wordt het tweede trimester SEO uitbetaald als dit uitgevoerd is vanaf 17+0 weken tot aan de à terme datum.
 • Alle voor uitbetaling verplichte gegevens over het uitgevoerde tweede trimester SEO staan in Peridos:
  • De uitslag (uitvoering en bevindingen): zie www.peridos.nl/seo voor de dataset.
  • Alles wat is aangemerkt als ‘verplicht’ of ‘voorwaarde voor uitbetaling’ moet correct gevuld zijn.